Keuring speeltoestellen

  1. Home
  2. Tuinonderhoud
  3. Keuring speeltoestellen

In speeltuinen, op scholen en bij kinderdagverblijven is het verplicht de speeltoestellen periodiek te laten keuren. Ben je eigenaar of verantwoordelijke, dan is het aan jou de taak dit te verzorgen. Met op tijd keuren en de nodige reparaties uit te voeren, zorg je ervoor dat gevaarlijke situaties uitblijven. Zowel de keuring als de reparaties of vervanging van toestellen kunnen wij voor je regelen. 

Speeltoestellen keuren en repareren

Het keuren van speeltoestellen regelen wij via een externe partner die hiertoe bevoegd is. De speeltoestellen worden gekeurd volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS). Dit dient jaarlijks te gebeuren. En blijken er gebreken te zijn, dan kun je ervoor kiezen deze zelf te repareren. Weet dan wel dat dit binnen een bepaald tijdsbestek dient te gebeuren. Om zeker te weten dat het repareren goed en snel gebeurt, kun je er ook voor kiezen dit aan ons over te laten. 

Onderhoud

Los van reparaties staat het onderhouden van de speeltoestellen. Denk hierbij aan het aandraaien van bouten en schroeven, het smeren van lagers of het controleren en bijwerken van de ondergrond. Ook hiervoor geldt dat je dit zelf kunt uitvoeren, maar je kunt dit ook bij ons neerleggen. Wij zorgen dat het speeltoestel juist wordt onderhouden, om gebreken en vooral onveilig situaties te voorkomen. Zet de veiligheid van de kinderen niet op losse schroeven. 

Wil je meer weten over de keuring en het onderhouden en repareren van speeltoestellen? Neem gerust contact met ons op. We adviseren je graag over wat jij kunt doen om alles veilig te houden.

Meer weten?
Neem contact op
0571 – 274 926